«Алатау» газеті – Республикалық қоғамдық-саяси басылым, 2000-2020 жж.
Газет «Офсет» баспаханасында басылады. Аптасына бір рет, жұма күні шығады.
ТАРАЛЫМЫ: 2020 ж – 5025 дана
Алғашында 1994 жылдың 26 мамырында тіркелді, куәлік нөмірі №1333-Г.
Жаңа атаумен, ҚР Байланыс және ақпарат министрлігінде 2007 жылы 27 тамызда тіркелді. Куәлік нөмірі №8639-Г.
Alataugazeti.kz – «Алатау» газетінің сайты. Қазақ және орыс тілдеріндегі жаңалықтар тарататын және материалдар жариялайтын ақпараттық ресурс.
Сайт 2019 жылдың 11 қантарынан жұмыс істеуде.
Құрылтайшы: «АЛМАТЫ БОЛАШАҚ» АҚ
Баспахана директоры – Бақберген ТҮКІБАЕВ
Бас редактор – Айтақын БҰЛҒАҚОВ
Редактордың орынбасары – Сарби ӘЙТЕНОВА