БІЗ ТУРАЛЫ

«Алатау» газетіРеспубликалық қоғамдық-саяси басылым, 2000-2020 жж.

Газет «Офсет» баспаханасында басылады. Аптасына бір рет, жұма күні шығады.

ТАРАЛЫМЫ: 2020 ж – 5025 дана

Алғашында 1994 жылдың 26 мамырында тіркелді, куәлік нөмірі №1333-Г.

Жаңа атаумен, ҚР Байланыс және ақпарат министрлігінде 2007 жылы 27 тамызда тіркелді. Куәлік нөмірі №8639-Г.

Alataugazeti.kz – «Алатау» газетінің сайты. Қазақ және орыс тілдеріндегі жаңалықтар тарататын және материалдар жариялайтын ақпараттық ресурс.

Сайт 2019 жылдың 11 қантарынан жұмыс істеуде.

Құрылтайшы «АЛМАТЫ БОЛАШАҚ» АҚ

Баспахана директоры – Бақберген ТҮКІБАЕВ

Бас редактор – Айтақын БҰЛҒАҚОВ

Редактордың орынбасары – Сарби ӘЙТЕНОВА