БІЗ ТУРАЛЫ

«Алатау» — Республикалық қоғамдық-саяси басылым

Құрылтайшы  «АЛМАТЫ БОЛАШАҚ» АҚ
Газет ҚР Байланыс және ақпарат министрлігінде 2007 жылғы 27 тамызда  тіркеліп, №8639-Г куәлігі берілген.

Баспахана директоры  Бақберген ТҮКІБАЕВ

Бас редактор — Айтақын БҰЛҒАҚОВ

Бас редактор орынбасары — Шынар Жеңісқызы
ТАРАЛЫМЫ: 5058 дана

Газет аптасына бір рет шығады